Voetenacademie

Overige opleidingenDruk­regulerings­technieken voor pedicures: vilt­therapie en siliconen­ortheses

Tijdens de opleiding tot medisch pedicure wordt aandacht besteed aan het toepassen van tijdelijke vilttherapieën en het maken van siliconenortheses. Bij het toepassen hiervan in de praktijk ontstaan vaak praktische vragen. In deze scholing gaan we dieper in op de praktische toepassing van vilttherapie en siliconenortheses.


Leerdoelen

 • Verdieping van de drukreguleringstechnieken in theorie en praktijk
 • Verdieping van het vervaardigen van ortheses

Voor wie

Medisch pedicures of pedicures (met al enige ervaring met vilt en ortheses).

Studiebelasting

1 dag

Soort opleiding

Cursus met klassikale theorie en oefenen in de praktijk in combinatie met casuïstiek. Verdeling theorie – praktijk is ongeveer 50 – 50. De theorie wordt zo praktisch mogelijk gebracht.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 15.

Accreditatie

8 accreditatiepunten voor pedicures in het domein Voetzorg – Overige voetzorg.

Kosten en planning

€ 110,00 (inclusief oefenmateriaal). Wordt opnieuw gepland in 2024!


Download het inschrijfformulier


JvdK1127
JvdK0928


Nagel­regulatie­technieken voor pedicures

Tijdens de opleiding tot medisch pedicure wordt aandacht besteed aan het toepassen van nagelregulatie met verschillende beugels. Bij het toepassen hiervan in de praktijk ontstaan vaak praktische vragen.
In deze scholing gaan we dieper in op de praktische toepassing van met name de remanit- / omegabeugels.

Leerdoelen

 • Verdieping van de nagelregulatietechnieken in theorie en praktijk, met name de omega-beugel
 • Verdieping van het vervaardigen van omega-beugel

Voor wie

Medisch pedicures of pedicures (met al enige ervaring met nagelbeugels).

Studiebelasting

1,5 dagdeel.

Soort opleiding

Cursus met klassikale theorie en oefenen in de praktijk (op elkaar) in combinatie met casuïstiek. Verdeling theorie – praktijk is ongeveer 50 – 50. De theorie wordt zo praktisch mogelijk gebracht.
Voor het tweede deel (half dagdeel) neem je een model mee om hier zelf op te buigen.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 15. Voor het tweede deel wordt de groep verdeeld: maximaal 4 deelnemers per groep.

Accreditatie

4 accreditatiepunten Voetzorg – Overige Voetzorg, 1 accreditatiepunt Omgevingsbewust handelen  en 1 accreditatiepunt Voetzorg – Overige risicovoet.

Kosten en planning

€ 82,50 (inclusief oefenmateriaal). Wordt opnieuw gepland in 2024!


Download het inschrijfformulier

JvdK0719
JvdK0645


Diabetische voetzorg: opfrissen en toepassen

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste punten uit de theorie omtrent voeten en diabetes behandeld. Daarnaast ligt de nadruk op de multidisciplinaire aanpak van de diabetische voetzorg. En beoordeel je middels casuïstiek verschillende voeten: welk zorgprofiel hoort bij deze voeten, welke educatie kan toegepast worden en wat is de medisch noodzakelijke voetzorg?

Zo kan je als medisch pedicure gemakkelijker en duidelijker communiceren met de POH en podotherapeut.

Leerdoelen

 • Opfrissen risicofactoren en complicaties DM
 • Wie doet wat tijdens de jaarlijkse voetscreening (POH), voetcontrole (podotherapeut) en instrumentele behandeling (medisch pedicure)
 • Uitvoeren beknopte voetscreening (Doppler, palpatie pulsaties, functieonderzoek voet, monofilament, stemvork)
 • Multidisciplinaire aanpak: wanneer is doorverwijzen naar elkaar nodig?
 • Casuïstiek: beoordelen zorgprofiel en medisch noodzakelijke voetzorg.
 • Individuele educatie geven op basis van casuïstiek

Voor wie

Medisch pedicures, pedicures-plus of pedicure basis.

Studiebelasting

3 dagdelen en aanleveren casuïstiek.

Soort opleiding

Cursus met klassikale theorie, oefenen in de praktijk en casuïstiek. Verdeling theorie – praktijk/casuïstiek is ongeveer 60 – 40. De theorie wordt zo praktisch mogelijk gebracht.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 15.

Accreditatie

3 accreditatiepunten Omgevingsbewust handelen en 6 accreditatiepunten Voetzorg – Diabetes Mellitus.

Kosten en planning

€165,00. Wordt opnieuw gepland in 2024!


Download het inschrijfformulier

JvdK0985
JvdK0995


Reuma in de basis: Reumatoïde artritis

Ruim 2 miljoen mensen leven dagelijks met pijn, stijfheid en vermoeidheid door hun reuma. Bij de meeste vormen van reuma zijn de klachten goed te behandelen. Maar reuma zelf is nog niet te genezen.
Deze mensen kunnen de behandeling van een pedicure goed gebruiken, hoe fijn is het om dan te weten hoe jij deze mensen kunt helpen?

Tijdens de opleiding medisch pedicure wordt aandacht besteed aan reumavormen. In deze bijscholing gaan we verder in op de vormen van reuma, kenmerken aan de voeten en huid, multi-disciplinaire samenwerking en wat je als pedicure kunt doen en adviseren. Omdat er 100 verschillende reumatische aandoeningen zijn en we deze scholing in 1 dagdeel willen geven, hebben we voor deze scholing gekozen voor Reumatoïde artritis.

Leerdoelen

 • Welke reumatische aandoeningen zijn er?
 • Wat is reumatoïde artritis?
 • Gevolgen aan de voeten
 • Behandeling gericht op de voeten: schoenadvies, hulpmiddelen, voetbehandelingen
 • Aanvulling met casuïstiek

Voor wie

Medisch pedicures, pedicures-plus of pedicure basis.

Studiebelasting

1 dagdeel

Soort opleiding

Cursus met klassikale theorie en casuïstiek. Verdeling theorie – casuïstiek is ongeveer 60 – 40. De theorie wordt zo praktisch mogelijk gebracht.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 12.

Accreditatie

4 accreditatiepunten Voetzorg – Reuma.

Kosten en planning

€55,00. Gepland op vrijdag 24 november 2023 8.30 – 13.00.


Download het inschrijfformulier

4cdc2725-6307-47ff-9710-976f46267c5e


Geen diabetes, wel een risicovoet

De huidige Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera loopt al weer wat jaren mee. Maar ook zonder diabetes zijn er risicovoeten!

Leerdoelen

 • Kennis van de beleidsregel Preventieve Voetzorg 2023.
 • Kennis van generieke risicoclassificatie en zorgprofielen.
 • Verkorte screening op risicofactoren, wat bepaalt het zorgprofiel.
 • Multidisciplinaire aanpak: wanneer is doorverwijzen naar elkaar nodig?
 • Casuïstiek: beoordelen zorgprofiel en medisch noodzakelijke voetzorg.
 • Kennis van de bekostiging vanuit de basisverzekering.

Voor wie

Medisch pedicures, pedicures-plus of pedicure basis.

Studiebelasting

1 dagdeel

Soort opleiding

Cursus met klassikale theorie en casuïstiek. Verdeling theorie – casuïstiek is ongeveer 60 – 40. De theorie wordt zo praktisch mogelijk gebracht.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 12.

Accreditatie

In aanvraag (Overige Risicovoet)

Kosten en planning

€55,00. Gepland op vrijdag 24 november 2023 13.30 – 18.00.


Download het inschrijfformulier

Risicovoet


Pedicure en podotherapeut: elkaar versterken

Iedere discipline behandelt vanuit zijn eigen kracht en kennis, daarbij staat de cliënt voorop. In deze bijscholing bekijken we op welke manieren de pedicure en podotherapeut hun krachten kunnen bundelen om samen de beste zorg te verlenen.

Met casuïstiek worden onze raakpunten besproken om verdieping te geven in de behandelmogelijkheden.

Leerdoelen

 • Standsafwijkingen met verhoogde druk: wanneer tijdelijke drukverdeling en wanneer definitief de druk verdelen.
 • Inzicht in verhoogde druk door een afwijkende gang.
 • Inzicht in progressie standsafwijkingen door een afwijkende gang.
 • Schoenkennis verdiepen.
 • Behandelmogelijkheden (medisch) pedicure.
 • Behandelmogelijkheden podotherapeut.
 • Communicatie.

Voor wie

Pedicures, medisch pedicures en pedicures-plus.

Studiebelasting

0,5 dagdeel.

Soort opleiding

Cursus met casuïstiek in combinatie met klassikale theorie. Verdeling casuïstiek – theorie is ongeveer 70 – 30. De theorie wordt zo praktisch mogelijk gebracht.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 12.

Accreditatie

In aanvraag.

Kosten en planning

€ 55,00. Nog in te plannen. Interesse? Stuur ons een mail!


Download het inschrijfformulier

JvdK1677


Klanttevredenheid in de pedicurepraktijk

We gaan er altijd vanuit dat een terugkerende klant een tevreden klant is. En hopen dat klanten zelf aangeven als er iets is. Maar is dat wel zo?
Door gericht te vragen om feedback en de mogelijkheid te geven om dit anoniem te doen, krijg je vaak een beter inzicht in de blik vanaf de behandelbank.

Leerdoelen

 • Verbeteren inzicht behoeften, wensen en verwachtingen van de klant.
 • Kunnen bepalen welke normen en waarden jij belangrijk vindt voor jouw onderneming.
 • Uitvoeren van een PDCA-cyclus.
 • Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Opstellen van SMART-doelstellingen ter verbetering praktijkvoering.
 • Opstellen van SMART-doelstellingen voor persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie

Medisch pedicures, pedicures-plus of pedicure basis.

Studiebelasting

2 dagdelen bijeenkomst, 2-3 uur zelfstudie

Soort opleiding

 • Bijeenkomst 1 (fysiek of online) : introductie van het klanttevredenheidsonderzoek, hierbij werken we gezamenlijk aan het inzichtelijk maken van jouw normen en waarden. Ook stellen we gezamenlijk vragen op.
 • Jij levert jouw vragen aan bij ons (naar aanleiding van bijeenkomst 1). Wij kunnen dan jouw enquête maken.
 • Met deze enquête voer je zelf een klanttevredenheidsonderzoek uit bij 25 klanten.
 • Bijeenkomst 2 (fysiek): gericht op het interpreteren en verwerken van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Welke doelen kan jij stellen naar aanleiding van jouw klanttevredenheidsonderzoek? En hoe stel je deze SMART op? We maken ook een plan om deze cyclus te blijven herhalen.

Examen, diploma, certificaat

De cursus wordt niet afgesloten met een examen. Er wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 12.

Accreditatie

In aanvraag (Reflectie en Ondernemerschap)

Kosten en planning

€130,00. Gepland op vrijdag 17 november 8.30 – 13.00 en vrijdag 1 december 13.30 – 18.00.


Download het inschrijfformulier

Klanttevredenheid


En verder…

We staan open voor vragen en suggesties. Heb jij behoefte aan scholing in de voetengezondheidszorg: op het vlak van het behandelen / onderzoeken van voeten, adviezen of het runnen van de praktijk?

Geef het bij ons aan! We kunnen dan onderzoeken of hier een scholing voor gemaakt of gezocht kan worden.


Opleidingen tot basis en medisch pedicure.
Daarnaast organiseren wij bijscholingen in de voetengezondheidszorg.

Contact

Keurmerken